Sąd Rejonowy w Toruniu niedawno kolejny raz upadłość konsumencką naszego klienta. Były przedsiębiorca ma okazję w okresie maksymalnie trzech lat uwolnić się z długów, których nie był w stanie spłacić od prawie 20 lat.

 

Posiadasz długi? Sąd może Cię oddłużyć!

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że nie może tego zrobić były przedsiębiorca, którego długi powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (zwaną dalej ustawą upadłościową) przewiduje, że upadłości konsumenckiej nie można ogłosić, m. in. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

  1. w stosunku do dłużnika toczyło się już postępowanie upadłościowe, które zostało umorzone – chyba, że umorzenie nastąpiło na wniosek dłużnika
  2. dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  3. czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,

- chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Oznacza to więc, że:

  1. jeśli któreś z powyższych wydarzeń (np. pkt 2 - popadnięcie w długi przez przedsiębiorcę, które skutkuje obowiązkiem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości) nastąpiło ponad 10 lat temu, wobec dłużnika może być ogłoszona upadłość konsumencka;
  2. jeśli któreś z powyższych wydarzeń nastąpiło wcześniej niż 10 lat temu, Twoja obecna sytuacja życiowa lub okoliczności popadnięcia w długi mogą przekonać sąd, iż zasadne jest wobec Ciebie ogłoszenie upadłości.

 

Czy mogę ogłosić upadłość, gdy wpadłem w pętlę kredytową?

Oprócz wskazanych powyżej przesłanek sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Z instytucji oddłużenia przez sąd nie mogą zatem skorzystać osoby, które celowo doprowadziły do długów lub niedbale prowadziły swoje sprawy i przez to nie są w stanie ich spłacić. Najczęstszą przesłanką odmowy oddłużenia z powodu rażącego niedbalstwa jest właśnie pętla kredytowa.

Jednak nie każda pętla kredytowa definitywnie zamyka drogę do ogłoszenia upadłości, bowiem doprowadzenie do niej musi być skutkiem rażącego niedbalstwa. Jeśli odpowiednio starałeś się dbać o własne sprawy a i tak wpadłeś w zadłużenie, lub też pętla kredytowa była wynikiem trudnej sytuacji życiowej, nadal istnieje szansa ogłoszenia upadłości. Ponadto, nawet jeśli z jakiegoś powodu – przykładowo błędów młodości - nie zajmowałeś się odpowiednio swoimi sprawami, niedługo zapewne otworzy się przed Tobą szansa na ogłoszenie upadłości z uwagi na planowaną nowelizację ustawy upadłościowej.

 

Oddalono mój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z powodu rażącego niedbalstwa lub nie zajmowałem się odpowiednio swoimi sprawami. Czy można coś jeszcze zrobić?

W dniu 31 maja 2019 r. do Sejmu na pierwsze czytanie został skierowany projekt ustawy (druk nr 3480) mającej znowelizować ustawę upadłościową. Zgodnie z proponowaną nowelizacją sąd nie będzie oddalał wniosku o ogłoszenie upadłości tylko z powodu rażącego niedbalstwa. Fakt ten będzie miał jedynie wpływ na długość okresu planu spłaty, która następuje po ogłoszeniu upadłości.

 

Ale co w ogóle daje mi upadłość konsumencka?

Po ogłoszeniu upadłości sąd wyznacza syndyka, z którym należy ustalić plan spłaty wierzycieli. Plan spłaty nie może trwać dłużej niż 36 miesięcy, ale może trwać krócej. Po zrealizowaniu planu spłaty wierzycieli, pozostałe niespłacone wierzytelności zostaną umorzone. Może również dojść do sytuacji, gdy zadłużenie zostanie umorzone od razu. Oznacza to, że wszystkie długi po prostu znikną, a dłużnik będzie mógł zacząć „nowe życie”.

 

Ile to kosztuje?

Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 zł. Wynagrodzenie prawnika ustalane jest indywidualnie. Dłużnik może również skorzystać z możliwości wniesienia o wyznaczenie prawnika z urzędu.

 

Czy upadłość konsumencka to jedyny sposób wyjścia z zadłużenia?

Oczywiście nie. Istnieje wiele środków prawnych, z których mogą skorzystać dłużnicy. Nie odebrałeś wyroku bądź nakazu zapłaty? Możesz wnieść o przywrócenie terminu, ale spiesz się – masz tylko 7 dni. Posiadasz kredyt we frankach? Możliwe, że w umowie kredytowej masz niedozwolone klauzule umowne i możesz pozwać bank.

Różnorodność sytuacji życiowych, w jakich znajdują się dłużnicy, powoduje że nie sposób wymienić wszystkich. Kontakt z prawnikiem pozwala dobrać  odpowiednie środki prawne do ochrony interesów wierzycieli.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doświadczonymi prawnikami. Dowiedz się, czy możemy Ci pomóc!

O kancelarii

Kancelaria istnieje od 1998 roku. Od początku świadczymy kompleksową obsługę prawną firm oraz pomoc prawną osobom prywatnym, mając na uwadze przede wszystkim sukces oraz zadowolenie naszych Klientów. Dynamiczny rozwój sprawił, że jesteśmy jedną z wiodących Kancelarii prawnych w regionie, podejmującą się często najtrudniejszych spraw w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, podatkowego czy prawa pracy.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Zamknij